About Faankids

Ngọc Mai

THÔNG TIN VỀ FAANKIDS

Được thành lập vào năm 1991, Mạng lưới Dị ứng Thực phẩm & Sốc phản vệ (FAAN) là công ty hàng đầu thế giới về thông tin về dị ứng thực phẩm, một tình trạng có thể gây tử vong cho khoảng 15 triệu người Mỹ, trong đó có khoảng 6 triệu trẻ em và đang gia tăng nhanh chóng.

Một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Fairfax, Va., FAAN có 30.000 thành viên ở Hoa Kỳ, Canada và 58 quốc gia khác. Nó được dành riêng để tăng nhận thức cộng đồng về dị ứng thực phẩm và hậu quả của nó, để giáo dục mọi người về tình trạng này, ủng hộ thay mặt cho tất cả những người bị ảnh hưởng và thúc đẩy nghiên cứu về nguyên nhân, tỷ lệ lưu hành, chữa bệnh và phòng ngừa.

FAAN cung cấp thông tin và tài nguyên giáo dục về dị ứng thực phẩm cho bệnh nhân, gia đình, trường học, chuyên gia y tế, công ty dược phẩm, ngành công nghiệp thực phẩm và các quan chức chính phủ.

The Food Allergy & Anaphylaxis Network
11781 Lee Jackson Hwy, Suite 160
Fairfax, VA 22033
(800) 929-4040
www.foodallergy.org

Thông tin Faankids có chính xác không?

Tất cả các thông tin trên trang web của chúng tôi được kiểm tra tính chính xác khoa học bởi các thành viên của Hội đồng tư vấn y tế 14 thành viên của chúng tôi, bao gồm các nhà lãnh đạo trong nghiên cứu dị ứng thực phẩm. Thông tin được cung cấp trên trang web này được thiết kế để hỗ trợ, không thay thế mối quan hệ tồn tại giữa bệnh nhân và bác sĩ hiện tại của họ.

Các tài liệu trên trang web này được viết để cung cấp một hướng dẫn chăm sóc. Các tác giả và Mạng lưới Dị ứng Thực phẩm & Sốc phản vệ từ chối mọi trách nhiệm đối với mọi tác động bất lợi do thông tin được trình bày trên trang web này. Thông tin trên trang web này không được thiết kế để thay thế cho hướng dẫn của bác sĩ. Bệnh nhân được khuyến khích liên hệ với bác sĩ để biết thông tin cụ thể về hướng dẫn chăm sóc. Việc bao gồm các loại thuốc thương hiệu hoặc thiết bị y tế không bao hàm sự chứng thực của Mạng lưới Dị ứng Thực phẩm & Sốc phản vệ.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ. Cuối cùng, thông tin duy nhất chúng tôi thu thập trên trang web này là địa chỉ email của phụ huynh để liên lạc thêm. Chúng tôi không cung cấp hoặc bán địa chỉ email cho bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi chỉ lưu trữ các địa chỉ email để liên lạc về trẻ em và dị ứng thực phẩm (lời khuyên, câu chuyện, v.v.). Không có cookie được sử dụng trên trang web này.

CÁC WEBSITE NỔI TIẾNG NÓI VỀ FAANKIDS

https://www.moniqa.org/node/273

http://www.protectallergickids.org/FAANPR.html

Các nền tảng MXH của FAANKIDS.ORG

STT MXH LINK MXH
1 youtube.com https://www.youtube.com/channel/UCymByQGqTvcugl79A76Vr7A
2 Blogger https://faankidsorg.blogspot.com/
3 vi.gravatar.com https://vi.gravatar.com/faankidsorg
4 Tumblr https://www.tumblr.com/blog/faankids79org
5 twitter.com https://twitter.com/faankids
6 diigo.com https://www.diigo.com/user/faankids79org
7 soundcloud.com https://soundcloud.com/user-936132288
8 about.me https://about.me/faankids
9 instapaper.com https://www.instapaper.com/p/faankids
10 trello.com https://trello.com/faankids
11 pinterest.com https://www.pinterest.com/faankids/
12 medium.com https://medium.com/@faankids.org
13 reddit.com https://www.reddit.com/user/faankids
14 folkd.com http://www.folkd.com/user/faankids
15 Google Sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TwFtZ3rmxyZGNSCyS3n-HBtJRD8hCS28eWcrIdP3VHo/edit#gid=0
16 Google site https://sites.google.com/view/ngocmai-faankids
17 Google Map https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1vdPLbAxmo6bvLF1lj-y93VBIKJKES8aR&ll=10.728729600000005%2C106.71877079999999&z=17
18 Google form https://docs.google.com/forms/d/1o7BrUiVLnhJRl-Jv5UyQfXq2I3RnCbuqE0dt_HrKJDo/edit
19 Gooogle slide https://docs.google.com/presentation/d/1jWAW__ABX9zFBg0fD68LLjwAuIC-75uHYFttFPC06iQ/edit?usp=sharing
20 Google Doc https://docs.google.com/document/d/1iHruSGobfHsfCs5KwOFfF1lLq3D2pjlbvhrDYdL2Dos/edit
21 Google Draw https://docs.google.com/drawings/d/1MiCtYJVHUmQUGK1ic_e9o3G3jtgZch0bIANdkkyWxro/
22 Google Drive https://docs.google.com/drawings/d/1MiCtYJVHUmQUGK1ic_e9o3G3jtgZch0bIANdkkyWxro/edit?usp=sharing
23 Cập Nhật Bài Viết Mới https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tlKNUI6gaOirM8JAE-oGBW5wD2n5bf-mtft5hymA3L0/edit#gid=0
24 getpocket.com https://getpocket.com/@179g4d21p58cQAv9f1T7b86T9eA6pOY296aHm3V303Ce0Gqz5e762xaNff8Jv833
25 Share social List social share here

ABOUT FAANKIDS IN THE ENGLISH

Founded in 1991, the Food Allergy & Anaphylaxis Network (FAAN) is the world leader in information about food allergy, a potentially fatal condition that afflicts as many as 15 million Americans, including approximately 6 million children, and is rapidly increasing in prevalence.

A nonprofit organization based in Fairfax, Va., FAAN has 30,000 members in the U.S., Canada, and 58 other countries. It is dedicated to increasing public awareness of food allergy and its consequences, to educating people about the condition, to advocating on behalf of all those affected by it, and to advancing research into its causes, prevalence, cure, and prevention.

FAAN provides information and educational resources about food allergy to patients, their families, schools, health professionals, pharmaceutical companies, the food industry, and government officials.

The Food Allergy & Anaphylaxis Network
11781 Lee Jackson Hwy, Suite 160
Fairfax, VA 22033
(800) 929-4040
www.foodallergy.org

Medical and Scientific Accuracy

All of the information on our website is checked for scientific accuracy by members of our 14-member Medical Advisory Board, comprised of leaders in food allergy research. The information provided on this site is designed to support, not replace, the relationship that exists between patients and their existing physicians.

The material on this website was written to provide a guideline for care. The authors and the Food Allergy & Anaphylaxis Network disclaim any responsibility for any adverse effects resulting from the information presented on this website. The information on this website is not designed to take the place of a doctor’s instructions. Patients are urged to contact a doctor for specific information regarding guidelines for care. The inclusion of brand name medications or medical devices does not imply endorsement by The Food Allergy & Anaphylaxis Network.

Privacy Policy

We collect no personal information from children under the age of 13 without their parent’s consent. To this end, the only information we collect on this website is a parent’s email address for further communication. We do not give or sell the email addresses to any third party. We store the e-mail addresses only for communication regarding children and food allergies (advice, stories, etc.). No cookies are used on this website.