Danh mục: Sự phát triển của thai nhi

Khám phá Sự phát triển của thai nhi qua 40 tuần thai. Xem các thông tin về quá trình thai nhi phát triển trong bụng mẹ ra sao?

Thai giáo MANG THAI Sự phát triển của thai nhi

Cùng con lắng nghe cảm xúc nào – Thai nhi ‘lắng nghe’ cảm xúc của người mẹ như thế nào?

Ngọc Mai
Cùng con lắng nghe cảm xúc nào – Thai nhi ‘lắng nghe’ cảm xúc của người mẹ như thế nào? Hiểu rõ nhất tâm tình...