Danh mục: Thai giáo

Thai giáo là cách dạy con từ trong bụng mẹ, cho con nhận biết mọi vật xung quanh.

Thai giáo MANG THAI Sự phát triển của thai nhi

Cùng con lắng nghe cảm xúc nào – Thai nhi ‘lắng nghe’ cảm xúc của người mẹ như thế nào?

Ngọc Mai
Cùng con lắng nghe cảm xúc nào – Thai nhi ‘lắng nghe’ cảm xúc của người mẹ như thế nào? Hiểu rõ nhất tâm tình...